Persondatapolitik

(fra den 25. maj 2018 gælder GDPR, General Data Protection Regulation (EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning)
om opbevaring af personoplysninger. Formålet er at beskytte privatlivets fred)
For Murermester Flemming Jørgensen ApS og Ziki Holding ApS

Dataansvarlig: Flemming Jørgensen, Høgevænget 17, 5700 Svendborg

 • Oplysninger som vi indsamler
  Oplysninger som du giver os, det være sig navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse. I tilfælde af forsikringsskade da
  policenr., forsikringsselskab og evt. kontaktperson til brug for sagen.
 • Hvordan vi anvender de indsamlede oplysninger:
  De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til det af dig/jer ønskede formål (tilbud/overslag/faktura/tlf. kontakt
  og eller mailkontakt)
 • Gennemskuelighed og frit valg
  Du/I kan til enhver tid anmode om at modtage tilbud m.m. på papir, altså udenom e-mail systemet. For at praktisere
  dette, skal du/I give besked herom til murermester Flemming Jørgensen.
 • Oplysninger som du deler
  Samtidig med at du videregiver personlige oplysninger, giver du samtidig tilladelse til, at vi anvender de modtagne
  oplysninger for at kunne give jer tilbud/overslag/faktura el.lign.
  Vi har hele tiden passet på dine data, og dette fortsætter vi naturligvis med efter lovens ikræfttræden.
 • Adgang til at opdatere dine oplysninger
  Grundet de nye regler om personlige data vil vi gerne med denne opdatering tilsikre, at vi ikke opbevarer eller
  fremsender materiale/meddelelser til din mailadresse uden samtykke.
  Derfor bedes du skrive tilbage til os, hvis du ikke ønsker, at vi opbevarer dine data, hvorefter vi vil slette dine
  informationer*. Du skal dog være opmærksom på, at ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har
  sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.
  I henhold til Bogføringsloven bevares alle transaktionelle data, inkl. kontaktoplysninger i fem år.
 • Oplysninger som vi videregiver
  Såfremt du/I anmoder om at jeg kontakter ekstern leverandør såsom VVS, elektriker el.lign., da vil der naturligvis på
  jeres opfordring blive udvekslet oplysninger om navn, adresse m.m.
 • Informationssikkerhed
  Vi anvender virusscan program, der automatisk foretager scanninger af programmer og data, og i tilfælde af
  uhensigtsmæssigheder handler vi derpå i henhold til GDPR.